Sirova guma i proces lijevanja / vulkanizacije

 

Guma je materijal koji danas ima veliku primjenu u životu čovjeka. Koristi se za izradu predmeta u industriji i kućanstvu. Određena tehnička svojstva gume omogućavaju njenu široku primjenu, a u proizvodnji nekih predmeta je nezamjenjiv materijal. Guma je materijal velike gustoće, otporan na toplinu, vodu, svijetlo. Dobar je izolator električne struje. Izvanredno žilava guma može se koristiti za proizvodnju i oblikovanje predmeta u širokom području.

U dubini tropskih prašuma dom je lateksa i gumenog drveća – kaučuka. Sirova guma dobiva se iz soka prikupljenih od tropskih vrsta drveća. Lateks sok uzima se zasjecajući koru drveta iz kojeg lagano kaplje. Taj proces omogućava uzimanje soka, a ne uništava drveće. U daljnjoj proizvodnji sok kaučkovca se kombinira s pigmentom, bojom i dodacima te se stvara potrebna smjesa za proizvodnju sirove gume.

Danas se guma uglavnom proizvodi na umjetan način. Vulkanizacija omogućava proizvodnju sintetičke gume koja je kao materijal sve više zastupljena u izradi različitih predmeta. To je postupak kombiniranja gume sa sumporom u procesu zagrijavanja, a rezultat je jači i elastičniji proizvod pogodan za proširenu komercijalnu uporabu. Tijekom proizvodnje guma se može i obojiti što joj daje i estetska svojstva.

Jedan od načina proizvodnje gumenih predmeta je oblikovanje pod djelovanjem visoke temperature i visokog pritiska. Svaki gumeni proizvod izrađenim ovim načinom mora imati unaprijed pripremljen kalup za taj oblik. U zagrijani kalup se umeće sirovi materijal. Dobiveni proizvod je elastičan, otporan na starenje, na djelovanje temperature, atmosferilije, ozon, kiseline, lužine te ulja i maziva.

Vrste sirove gume koje se koriste u našoj proizvodnji: NR, NBR, SBR, NR SBR, EPDM, silikon, viton, guma-metal.

Brtveni materijali

 

Brtva ima zadatak sprječavati da između dva funkcionalno razdvojena prostora dođe do toka medija (fluid) iz jednog prostora u drugi. Brtve moraju ograničiti gubitke zbog propusnosti u takvoj mjeri da budu u potpunosti zadovoljeni zahtjevi u pogledu sigurnosti, a da pri tome omogućuju ekonomski povoljna konstruktivna rješenja. Prema namjeni brtve moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve i svojstva: nepropusnost (radi smanjenja eventualnih gubitaka), pogonska sigurnost (greškama nastaju gubici prekidom rada), vijek trajanja, rastavljivost, gubitak snage (gubitkom medija ili trenjem), utjecaj na medij (medij neizložen promjenama), mehanička svojstva, propusnost plinova, toplinska vodljivost. 

Za materijale iz kojih se izrađuju brtve važna su sljedeća svojstva: mehanička, tarna, otpornost na kemijske utjecaje, nepropusnost, toplinska rastezljivost, postojanost na određene temperature, obradivost, otpornost na eroziju. Brtve se izrađuju iz sljedećih materijala: papir i karton, koža, kudelja, juta, pamuk, biljna vlakna, vlakna drveta,  pluto, klobučina, vulkanfiber, vuna od troske, guma, umjetne smole, grafit, umjetni ugljen, metali, sinterirani i umjetni materijali.

Možemo razlikovati brtvljenje nerastavljivih, uvjetno rastavljivih i rastavljivih spojeva. Kod brtvljenja nerastavljivih spojeva, rastavljanje se može postići samo razaranjem spoja, dok kod uvjetno rastavljivih spojeva rastavljanje se postiže samo pomoću jednog od dijelova u spoju. 

Vrste brtvenih materijala koji se koriste u našoj proizvodnji: guma, klingerit, pluto, filc, teflon, grafit i razni drugi.

Materijali koje koristimo u proizvodnji

G.T.B - Gumeno tehnička brtvila

Vl. Ivica Ćurić

Veliko Korenovo 6,

43000 Bjelovar

OIB: 33001753417

 

Kontakt informacije:

Tel / fax : 043 / 237 – 628

Mob: 098 / 239 – 628

e-mail: ivicacuric.gtb@gmail.com

O nama           Proizvodi           Kontakt